Reglement  Truck- en tractorpulling Oss 2017

 

De deelnemer

1.         die dit reglement niet naleeft kan uitgesloten worden van deelname;

2.         dient in het bezit te zijn van een geldig tractor of autorijbewijs;

3.         mag tijdens de wedstrijd niet onder invloed zijn van alcoholische dranken of

andere stimulerende middelen;

4.         moet ten alle tijden de trekker (of special) op veilige wijze besturen;

5.         mag het terrein alleen stapvoets berijden zodat geen onnodige schade aan het

terrein wordt toegebracht;

6.         is zelf verantwoordelijk voor eventuele verontreiniging (olie, brandstof etc.) op het terrein en het opruimen hiervan;

7.         vrijwaart de organisatie van alle aansprakelijkheid ten gevolge van deelname;

8.         die te laat verschijnt kan geen trekpoging meer doen;

9.         of een van de teamleden mag zich niet onsportief gedragen jegens een andere deelnemer, functionaris of toeschouwer. Onder onsportief gedrag wordt tevens verstaan het bewust vertragen van de wedstrijd. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht om de deelnemer / het team uit te sluiten van verdere deelname en dereeds verworven punten ongeldig te verklaren;

10.      dient zijn startnummer duidelijk zichtbaar aan de rechter zijde op de trekker te

bevestigen;

11.      mag zich rijdend, op het gehele wedstrijdterrein, uitsluitend alleen op de trekker bevinden;

 

De trekpoging

1.         moet met een strakgetrokken aankoppeling beginnen, rukken is niet toegestaan;

2.         mag pas gestart worden als de groene vlag geheven is;

3.         die binnen 20 meter gestaakt wordt mag éénmaal overgedaan worden zonder

dat er baanpreparatie zal plaatsvinden;

4.         mag niet onderbroken worden door mechanisch te schakelen of het intrappen

van de koppeling;

5.         moet gestopt worden als er afgevlagd wordt, doorrijden heeft diskwalificatie tot

gevolg;

6.         wordt gediskwalificeerd zodra de tractor buiten de wedstrijdbaan komt;

 

 

Algemene regels

1.         mag een motortoerental hebben van max 2.700 omwentelingen per minuut;

2.         mag niet voorzien zijn van dubbellucht, stalen kammen, kettingen of iets

dergelijks

3.         mag totaal niet breder zijn dan 3 meter, uitgezonderd van de 9 en 11 ton

Boerenklasse;

4.         wordt gewogen met chauffeur (tolerantie max 100 kg);

5.         mag voorzien zijn van extra gewichten, als deze degelijk aan de tractor zijn

bevestigd, maximaal 1,25 meter vanaf de gril uitsteken en niet achter de

achterbanden uitsteken. Verlies leidt tot diskwalificatie;

6.         moet een degelijke (goedgekeurde) valbeugel of cabine hebben;

7.         moet minimaal WA verzekerd zijn voor deze trekkertrek activiteit;

8.         mag gebruik maken van voorwielaandrijving;

 

 

 

Landbouw klasse:

1.         opgesneden banden zijn niet toegestaan;

2.         de hefinrichting dient volledig en werkend aanwezig te zijn, heflatten en armen

zijn hierbij dus verplicht, het niet, of onvolledig, aanwezig zijn hiervan kan leiden tot diskwalificatie;

3.         de trekhaak hoogte mag maximaal 50 cm zijn voor de klassen tot 11 ton,

            bij de 11 ton zelf mag de trekhaak maximaal 60 cm zijn. De trekhaak moet degelijk bevestigd zijn en aan de bovenkant moet de trekhaak vrij zijn;

4.         het maximaal onbelaste motortoerental mag 2.700 zijn, hierop kan gecontroleerd worden, overschrijding hiervan kan leiden tot diskwalificatie;

5.         de trekker dient een standaard landbouwtrekker te zijn zonder merk en type

vreemde delen, dus motor, brandstofpomp en turbo dienen standaard te zijn

geleverd in het desbetreffende type trekker. (bij twijfel dient de deelnemer dit

dmv technische gegevens aan te kunnen tonen) zo niet kan dit leiden tot

diskwalificatie;

 

 

 

Boerensport:

1.         opgesneden banden zijn niet toegestaan;

2.         hefdeksel en armen dienen aanwezig te zijn (heflatten niet verplicht);

3.         de trekhaak hoogte mag maximaal 50 cm zijn

4.         het maximaal onbelaste motortoerental mag 2.700 zijn, hierop kan gecontroleerd worden, overschrijding hiervan kan leiden tot diskwalificatie;

5.         gebruik van een intercooler is niet toegestaan, ook niet als dit wel standaard op dit type trekker is geleverd;

6.         zichtbare turbo's moeten afgeschermd zijn met minimaal 2 mm plaatstaal;

7.         voor tractoren met turbo dient er een kruis gemonteerd te zijn in de uitlaat met

een minimale draaddiameter van 10 mm, bevestigd zo kort mogelijk aan de

turbo;

8.         er mag gebruik worden gemaakt van 1 turbo, echter mogen de in- en uitlaatspruitstukken niet merkvreemd zijn;

9.         de brandstofpomp mag maximaal 1 pomp plunjer per cilinder hebben en de

plunjer diameter mag standaard niet groter zijn dan 10 mm (geen P-Pomp);

10.      er mag aan deze klasse niet deelgenomen worden als de trekker elders in

Nederland in competitie verbonden is met een Hobbysport of Sportklasse;

 

 

 Sportklasse:

1. opgesneden banden zijn toegestaan;

2. hefdeksel en armen hoeven niet aanwezig te zijn;

3. de trekhaak hoogte mag maximaal 50 cm zijn

4. noodstop is verplicht;

5. zichtbare turbo's moeten afgeschermd zijn met minimaal 2 mm plaatstaal;

6. voor tractoren met turbo dient er een kruis gemonteerd te zijn in de uitlaat met

een minimale draaddiameter van 10 mm, bevestigd zo kort mogelijk aan de

turbo;

7. turbo is vrij;

8. brandstofpomp is vrij;

9. intercooler is vrij;

10. stijgbegrenzing is verplicht en mag niet gekoppeld zijn aan de hefinrichting;

 

 

Aan alles waaraan dit reglement niet voldoet of waarover discussie bestaat zal ten aller tijde de beslissing die de wedstrijdleiding op dat moment neemt gel